activiteiten per categorie

Cabaret

Alle 7 goed, een prachtig cabaretvoorstelling over de zeven werken van barmhartigheid.

Lezingen

Wat heeft Corona ons geleerd? Gedragswetenschapper Mevr Leurs wil een terugblik geven over ons gedrag en saamhorigheid. En wat hebben we daarvan geleerd?

Bedezangdienst met Thomas Quartier, theoloog des Vaderlands. In de traditie van de Psalmen en Bob Dylan.

Mag het ietsje meer zijn? De vele gezichten van het Heilig Avondmaal.

De gewonde God, boekbespreking over het lijdensverhaal van Jezus Christus

De sociale opdracht van de kerk. Door de Paus uitgeschreven maatschappelijke inrichting, gebaseerd op principes van Katholieke Sociale Leer.

Kultuur

Zincafé (1): filmavond.  We beginnen het Zincafé seizoen met een film Il y a longtemps que je t’aime over familieliefde, moord en vrije wereld.

Geloof en muziek door Leonard Cohen. Luister en huiver, ontdek de kracht van zijn toppers, innerlijke strijd, depressies en uitnodigende vitaliteit.

Zincafé (2): Filmavond en diner. Na het diner (zevende hemel) bekijken we de film Honeyland. Een actuele parabel van grootse proporties over eenvoudig in balans leven met je omgeving, tegenover chaos, die wordt aangewakkerd door zelfoverschatting en exploitatie..

Jouw naam genoemd. Afscheid nemen, een lezing en gespreksavond over het verlies van een kind en onvervulde kinderwensen.

Zincafé (3): ramen van Chagall en de ramen van het Hadassah ziekenhuis. Verder ook een aantal voorstudies..

Workshops & trainingen

Oog in oog, Kick Bras neemt ons mee naar het verlangen naar de innerlijke verbondenheid met God. Christelijke mystiek komt meer in zicht.

Geloof je dat? Hoe kom je en blijf je in gesprek over geloven met tieners en jongeren?

Zorg voor de aarde. Laudate Si, franciscaans antwoord op klimaat- en andere crisissen

Samen op pad

Gemeentewandeling.  Op een tweetal zaterdagen genietend en bezinnend een prachtige wandeling maken van circa 20 km in de buurt van Barneveld.

Enschede-Glaner-tour. Kom samen met anderen de synagoge in Enschede en de Syrisch Orthodoxe kerk te Glane ontdekken, middeleeuwse straatjes en steegjes, een echt oud handelshart. Verder een huis waar de geschiedenis van Etty Hillesum is gedocumenteerd.

Een vakantie met zorg en aandacht Een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert.

Interactieve kringen

Vrouwenbijbelstudiekringen Het geloof leeft, en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend! Er zijn groepen op verschillende dagen/tijdstippen.

Leeskring Dit jaar bent u van harte welkom voor de hele reeks of voor een of twee bijeenkomsten naar keuze waarin we samen lezen en bespreken.

Ochtendkring over Gelijkenissen, Gelijkenissen wat betekenen ze voor mij en wat kunnen wij ermee?

Overig 

Benedictijnse Vespers.  In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk.