Aanmelden

aanmelden voor activiteit

U kunt zich aanmelden voor activiteiten via ‘aanmelden: klik hier‘ dat u op iedere activiteiten pagina aantreft.
Lukt u dat niet, dan kunt bellen met de contactpersoon voor de betreffende activiteit.

registratie voor Samenspraak Actueel

Het is van belang dat u uw contactgegevens registreert bij Samenspraak Actueel, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van aanvullingen en wijzigingen in het programma.
Wij brengen u dan ook tijdig op de hoogte wanneer een aanvangstijd of locatie wijzigt, dan wel de activiteit vervalt waarvoor u zich heeft aangemeld. Deze registratie is eenmalig per seizoen; zie veder de pagina ‘Actueel‘ voor meer informatie.

afmelden voor activiteit

Bent u verhinderd voor een activiteit waarvoor u zich opgaf, meldt u dan (tijdig) af via de uitschrijven link, die in de aanmeldbevestiging (e-mail) staat. Als dat niet lukt neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Zeker als het een activiteit is waar een beperkt  aantal mensen aan mee kan doen is dat van belang.

Wijzigt of vervalt een programma activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven dan nemen wij met u contact op, mits u eenmalig uw contactgegevens heeft geregistreerd.

bescherming van uw gegevens

Hoe wij meet uw gegevens omgaan kunt hier lezen