Leeskring

leeskring.jpg

Ook dit seizoen zullen we samen weer 4 boeken lezen en bespreken; wat waren de leeservaringen, sprak het verhaal je aan, wat deed het boek met je, met wie kon je je het beste identificeren? Het levert interessante gesprekken op waarin we van elkaar leren.

De glazen kamer van Simon Mawer zullen we als eerste van vier boeken lezen:
Aan het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw is er een zekere hoop op de toekomst en het verlangen om al die oude sentimenten zoals ras, nationaliteit en religie naast zich neer te leggen. Het Haus Landauer is functioneel, licht en ruimtelijk en ontdaan van overbodige ornamenten, net zoals dat het geval zal zijn met de nieuwe tijd.

Maar dan trekt het nazisme door de geschiedenis heen en vervolgens het Sovjet-communisme en is de hoop op de rationaliteit, het vooruitgangsgeloof, eigenlijk de kop ingeslagen. De eerste republiek Tsjecho-Slowakije bestond maar even, en dat geldt eigenlijk ook voor het optimisme van de jaren twintig van de Twintigste eeuw.

Veel leesplezier!

De volgende 3 boeken worden gaandeweg het seizoen, en wellicht in samenspraak vastgesteld.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       dinsdagen 12 oktober, 7 december, 8 februari, 5 april
Tijd:                            19:30 – 21:00 uur

Kosten:                       € 4,- eenmalig
Plaats:                        Emmaüskerk

Inleider:                     Helma van de Mheen
Contactpersoon:      Ali de Boer; tel 0342-492861