Zinvol leven

zinvol

Gesprekken naar aanleiding van het boek Prediker.

“Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor?” Je zou kunnen zeggen dat dit thema’s zijn die aan de orde komen in het bijbelboek Prediker. Actuele vragen waar moderne mensen al te vaak antwoorden op zoeken.

Prediker is een bijzonder boek, want de naam van God komt er niet in voor. Ook lijkt het boek een cynische ondertoon te hebben en horen we woorden die we misschien niet in de bijbel zouden verwachten. Toch staat het in de bijbel en wie goed luistert zal Gods stem door de tekst heen kunnen horen.

In deze kring gaan we met elkaar op zoek naar die stem van God en zoeken we naar mogelijke antwoorden op bovengenoemde vragen.

We doen dit aan de hand van het boekje “Zinvol leven” van Stefan Paas en Siebrand Wierda.

Het is niet nodig het boekje aan te schaffen, al is het natuurlijk wel goed om alvast wat op de hoogte te zijn van de thema’s.

We komen 3x bij elkaar. De eerste avond (5 februari 2019) bespreken we de eerste 3 hoofdstukken. De tweede avond (19 februari) de hoofdstukken 4,5 en 6. De derde avond (5 maart) de laatste twee hoofdstukken: 7 en 8.

Aanmelden: klik hier  

Datum:                       dinsdag 5, 19 februari en 5 maart, 2019
Tijd:                            20.00 – 21.30 uur

Kosten:                       geen
Plaats:                        Immanuelkerk

Inleider:                      ds. Philip Spaa
Contactpersoon:        Diny Meinen; tel 06-29242862