Zincafé 4: Sobere maaltijd en vasten

Sobere maaltijd vasten

Dit is al weer het laatste Zincafé van dit seizoen. En omdat deze in de VASTEN of in de 40-dagentijd valt lijkt het ons goed eens aandacht te besteden aan wat “vasten” eigenlijk inhoudt.

We herinneren ons vast nog wel ons snoeptrommeltje, waarin we alles netjes hadden bewaard. Zelfbeheersing leren… De Veertigdagentijd is een tijd van versobering en verstilling.
Toen het volk Israël veertig jaar lang door de woestijn trok, werd er ongelooflijk gemopperd tegen Mozes. Er wordt wel eens gezegd: “stop met klagen”. Natuurlijk mag je best klagen bij serieuze problemen, in de bijbel vind je een een heel boek vol Klaagliederen.

Maar voor nu: in de Veertigdagentijd de vraag: “ kan ik wat moeilijk is en pijn doet in mijn leven op een betere manier op me nemen? Aandachtiger, geduldiger, ruimhartiger, helderder, opgeruimder..?

Hier gaan we vanavond helaas niet dieper op in. Door ziekte was er geen mogelijkheid om deze maaltijd te organiseren. Misschien kunt u thuis iets voor uzelf organiseren.

GAAT NIET DOOR

Datum:                     
Tijd:                          

Kosten:                       € 7.50 (inclusief frisdrank)
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleider:                     Riet Borsboom
Contactpersoon: