Zincafé 3: Ramen van Marc Chagall

en de ramen van het Hadassah ziekenhuis
door Ben Piepers

De ramen van de synagoge in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem zijn ontworpen door
Marc Chagall. Het zijn twaalf kleurrijke ramen vol symboliek. Ze gaan over de twaalf zonen van Jacob op wie de twaalf stammen van Israël teruggaan.

Chagall heeft zich onder meer laten inspireren door het verhaal van Jacob, die op zijn sterfbed zijn twaalf zonen zegent.
Het is fascinerend dat Chagall de twaalf stamhouders zonder menselijke figuren – dat was verboden door de opdrachtgevers – zo creatief en inhoudelijk sterk heeft verbeeld.

Ben Piepers houdt een korte inleiding over het ontstaan van deze ramen, de bijbelse achtergrond en de rede van Marc Chagall bij de opening in 1962. Naast de ramen zelf zullen een aantal voorstudies te zien zijn. Dat biedt een inkijkje in het creatieve proces van de kunstenaar Marc Chagall. Er is enige ruimte voor interactie.

De voordracht in het Zincafé wordt gehouden door Ben Piepers, theoloog, die zich verdiept heeft in moderne kunst.

Aanmelden: klik hier.

Datum:                       vrijdag 31 maart.
Tijd:                            inloop 19.30 uur, start 20:00 uur

Kosten:                      € 5,- incl. koffie-thee-drankje
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleidster:                   Ben Piepers
Contactpersoon:       Riet Borsboom; tel 401698