Zincafé 2: Engelen in de kunst

engelenEen Zincafé avond met Ben Piepers over kunst en religie zijn een beleving in meerdere opzichten. Ze openen ogen, doen je nadenken en … genieten. In deze avond ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift en kijken daarbij naar engelen in de beeldende kunst. Na afloop natuurlijk napraten met een drankje en een knabbeltje.

Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Engelen spreken tot de verbeelding, hun vrij bewegen tussen hemel en aarde is fascinerend en in verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In het Oude Testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van Godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf.

Tegenover de verhalen van de Schrift zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen verbeelden. We staan stil bij enkele kunstwerken: wat roept deze verbeelding bij jou op?

In deze wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de fascinerende betekenis die zij voor jou hebben.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       vrijdag 16 november 2018
Tijd:                            inloop vanaf 19:30, start om 20.00 , drankje/knabbeltje om 22:00 uur

Kosten:                       vrijwillige bijdrage
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleider:                     Ben Piepers
Contactpersoon:      Rudi Krösschell; tel. 06-51417726