Wat heeft Corona ons geleerd over ons gedrag en hoe nu verder?

Corona-virus

Wetenschappelijke lezing door Mevr. Dr. M.T.W. (Mariken) Leurs (RIVM)

Tijdens de voorbereiding van weer een nieuw jaar Samenspraak stelden wij ons als commissie de vraag ‘Wat moet in ieder geval aan de orde komen, terugkijkend op het afgelopen jaar?’ Eén van de reacties was de Coronapandemie. Doorpratend kwamen we bij onze verbazing over hoe het gedrag, ons gedrag, veranderde tijdens de afgelopen twee jaar. In het begin was er de grote saamhorigheid, het applaus voor de zorgverleners, het begrip voor de lock-down. Maar het sociale leven viel nagenoeg stil en het draagvlak voor de maatregelen werd kleiner. De polarisatie nam toe in de maatschappij, maar ook in onze vriendenkring, in de familie en zelfs in het gezin. We merkten dat de overheid de mensen wel kan vertellen wat ze moeten doen (en vooral moeten laten…), maar dat dit niet betekent dat ze er ook naar leven.

Nu, in september 2022, weten we niet hoe Corona zich de komende maanden zal ontwikkelen. Is er een nieuwe, ernstige variant ontstaan, of lijkt het erop dat het virus zich gaat gedragen als een griep(je)? 

Op dinsdagavond 18 oktober willen we stil staan bij ‘ons’ gedrag tijdens de pandemie. We kijken terug en vragen ons af wat het ons heeft geleerd. Dat gaan we doen in gesprek met mevrouw Mariken Leurs van het RIVM. In de Kersteditie van Trouw stond een interview met haar, met als titel Gedrag is de sleutel in deze pandemie. Zij vindt dat de effecten van de maatregelen, of juist van het niet treffen van maatregelen, op ons gedrag zwaar zijn onderschat. Het ontbreken van verbindende taal en van consistentie van beleid heeft mensen het gevoel gegeven dat er niet naar hen werd geluisterd. Stof tot nadenken en om met elkaar hierover van gedachte te wisselen!

Mariken Leurs is Hoofd van het Centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM en tijdens de pandemie was zij ook hoofd van de gedragsunit.

Aanmelden: klik hier. 

Datum:                       dinsdag 18 oktober 2022
Tijd:                            20:00 – 21:30 

Kosten:                       € 5.- 
Plaats:                        Emmaüskerk

Inleider:                     Edzo Meerman; tel 06-51262648