Wat doe ik hier in Godsnaam ?

war doe ik.png

In dit boekje beschrijft de auteur hoe in de loop van zijn leven zijn beeld van God veranderd is.

Onder de invloed van moderne wetenschappelijke inzichten raakte hij oude geloofszekerheden kwijt.

En hij vroeg zich af: ‘Wat is de zin van het onnoemelijke lijden dat tijdens het proces van de evolutie heeft plaatsgevonden?’ Die vraag leidde ertoe dat hij niet meer kon geloven in God als Schepper en breder als een Persoon buiten de ons bekende werkelijkheid die daarin ingrijpt.

Hier plaatst hij een ander godsbeeld tegenover dat hij uit de Bijbelse verhalen ziet oplichten. God is het Essentiële in ons en in de wereld. Hij is een Kracht, die zelf in een ontwikkeling is en die ons inspireert tot een leven dat zich verheft boven het niveau van de dieren. Dit is het niveau van een leven waarin we naar vrede, gerechtigheid, trouw en liefde streven. Daarvan getuigen de Bijbelse verhalen, maar ook grote geesten buiten het christendom.

In een tweetal avonden gaan we ons buigen over de indringende vragen die de auteur stelt. In hoeverre herkennen we ons in de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt? En zijn de antwoorden die hij gevonden heeft ook de onze of zien we andere mogelijkheden om met deze vragen om te gaan?

Het beloven open gesprekken te worden waarin we hopelijk zelf ook wat verder komen op onze eigen geloofsweg.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       woensdag 10 en 24 april, 2019
Tijd:                            20:00 – 21:30 uur

Kosten:                       vrijwillige bijdrage
Plaats:                        Immanuëlkerk

Inleider:                     ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon:      Sandra Rijpma; tel 0342-493313