Vrouwenbijbelstudiekringen 2022 / 2023

leesvrouw.jpg

Al jaren zijn er in onze gemeente vrouwen die met elkaar  in gesprek zijn over de Bijbel, over het leven en over persoonlijk geloof.

Er zijn groepen op maandagavond en dinsdagochtend en er is ook een groep voor jongere vrouwen op woensdagavond.

Het geloof leeft en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend!

Dat is wat we met deze groepen graag willen: de Schrift laten spreken in ons leven van nu, elkaar helpen en bemoedigen, en ons geloof zo verdiepen en levend houden.

Ieder die zich wil aansluiten bij deze groepen is van harte welkom!

Maandagavondgroep aanmelden: klik hier

Datum:                  3 oktober, 7 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 22 mei
Tijd:                       20.00 uur

Kosten:                  geen
Plaats:                   Emmaüskerk

Inleider:                 ds. Doetie Atema
Contactpersoon:   ds. Doetie Atema; tel 06-52025787; email: doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep  aanmelden: klik hier

Datum:                  4 oktober, 8 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april, 23 mei

Tijd:                      9.30 uur

Kosten:                 geen
Plaats:                 Emmaüskerk

Inleider:               ds. Doetie Atema
Contactpersoon: Gré de Gijdt; tel 0342-415266; email: g.j.degijdt@versatel.nl

Woensdagavondgroep aanmelden: klik hier

Datum:                Nader te Bepalen
Tijd:                    20.00 – 21.30 uur

Kosten:               geen
Plaats:                Emmaüskerk

Inleider:               kringleden
Contactpersoon: Marjan Nikkels;  tel 0342-418337; email: m.nikkels@live.nl