Vragen rond het levenseinde

Marinus van den Berg zal met de aanwezigen in gesprek gaan over de vragen en de dilemma’s rond het levenseinde van mensen die gaan sterven.

Wat zijn de vragen van deze mensen en wat zijn de vragen van hun naasten?

Wat en wie kan hen steunen en wat kan storen?

De wens om de regie in handen te houden of te nemen neemt toe. Waarom is dat en hoe komt dat?

Marinus van den Berg werkte als pastor/geestelijk verzorger in verpleeghuizen in Apeldoorn, Almelo, Rotterdam en in een hospice. Hij is nu met emeritaat, leeft in nawerktijd maar niet zonder werk! Hij publiceerde o.a. Meegaan tot het einde en Ode aan de eenzaamheid (uitgeverij ten Have, Utrecht).

Aanmelden: klik hier

Datum:                      dinsdag 29 maart
Tijd:                            19:30 uur

Kosten:                       € 4.-
Plaats:                       Emmaüskerk

Inleider: Marinus van den Berg
Contactpersoon:     Ali de Boer; tel. 492861