Renier op Zondag Live

Zondag Live

Of het nu de heetgebakerde asielzoekersvraagstukken zijn, het effect van robotica op ons leven, de klimaatverandering, het internet dat ons leven blijft veranderen, de zorg over ons zorgstelsel, de burn-out en depressie onder jongeren of … : er speelt veel in onze samenleving dat ons raakt. Direct of indirect, we ontkomen er niet aan, de media berichten er continue over en uw dagelijks werk en leven vragen om het vormen van een mening er over. Welke invloed heeft ons christelijk geloof daarop? Hoe beïnvloedt ons geloof het vormen van onze meningen en ons dagelijks handelen aangaande deze actuele uitdagingen? Geïnspireerd door het Evangelie willen wij samen met u naar deze actuele uitdagingen kijken, luisteren en in gesprek gaan.

Het format van Zondag Live is een smaakmakende lezing/presentatie met ruimte voor discussie met de presentator. Na afloop samen napraten. Zondag Live is inclusief de koffie, thee enz. vooraf en de hapjes en de drankjes na afloop. Uw bijdrage is vrijwillig.
Er is kinderopvang, dus neem ze gerust mee.

Reinier van den Berg is onze eerste gast bij Zondag Live, op 14 oktober.
aanmelden: klik hier

renier van de Berg
Een voorproefje:

“De klimaatverandering is al een voldongen feit, want de aarde is al opgewarmd en de poolkappen zijn al sterk geslonken. Maar dat betekent niet dat we er niks meer aan kunnen doen…”

“Het lijkt me niet heel ingewikkeld om te zien dat de klimaatverandering de komende vijftig jaar verdergaat. De grens van een temperatuurstijging van 1,5 en ook 2 graden wordt doorbroken. Dat zal een nog grotere mate van klimaatontwrichting betekenen…”

“Wat ik vooral hóóp, is dat er wordt gekeken naar mij als iemand die zijn best heeft gedaan om de economie en samenleving duurzamer en eerlijker te maken. Ik hoop dat het succes heeft en dat er later op wordt teruggekeken als iets dat toch zinvol was en impact had. Tegelijkertijd hoop ik dat … “

Reinier van den Berg (Santpoort, 5 april 1962)

  • Studeerde milieukunde in Wageningen en specialiseerde zich in luchtverontreiniging
  • Schreef meerdere boeken over het weer
  • Was bijna dertig jaar lang vaste weerman van RTL4
  • Leverde in februari zijn vaste contract in om zich te gaan richten op duurzaam ondernemen

Reinier van den Berg is tevens initiatiefnemer van de Care for Climate Foundation, die zich bezighoudt met technologieën en methoden om de CO2-uitstoot in de wereld te beperken.  Van den Berg spant zich wereldwijd in om mensen bewust te maken van de klimaatproblemen. Als ambassadeur is Van den Berg bovendien betrokken bij de stichtingen Light for the World en Trees for All. Met zijn lezingen over de klimaatverandering weet hij menigeen te boeien.

aanmelden: klik hier

Datum:                       zondag 14 oktober

Tijd:                            Inloop vanaf 15:00, met koffie, thee en …

Lezing/presentatie en discussie van 15:30 – 16:30
Hapje, drankje en napraten vanaf 16:30 tot …

Kosten:                       vrijwillige bijdrage voor hapjes en drankjes
Plaats:                        Catharijne Centrum, Langstraat 38 Barneveld
Contactpersoon:      Sandra Rijpma; Tel. 0342-493313