profeten

Profeten en kunstenaars als zieners

“tussen aanklacht en visioen”profeten

Een avond met Ben Piepers over kunst en religie zijn een beleving in meerdere opzichten. Ze openen ogen, doen je nadenken en … genieten. Dit keer zelfs twee informatieve, meditatieve en interactieve avonden over ‘profeten en kunstenaars als zieners’.

Profeten zien scherp wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die onder een hoedje speelt met religieuze leiders.

In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander geluid.
Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de nood van de profeet zelf.
Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem van het volk mee…

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat ze overgeleverd worden en mensen in latere tijden zich erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen.

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke thema’s op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegkijken bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee boven sociaal verzet.

We lezen fragmenten uit de profeet Amos. Daaraan vooraf kijken we naar een hedendaags kunstwerk.
De kunst bezien en bespreken we op zijn eigen zeggingskracht, zo ook de tekst van Amos.
Gaandeweg blijkt wel of er een verbinding ontstaat tussen kunst en tekst.

Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu.

In de twee bijeenkomsten verkennen we de profeet Amos:
1. Amos 1,1-2 + 3,1-15 Oproep om te horen
2. Amos 7,1-17 Visioenen en tegenstand

Beide bijeenkomsten zijn meditatiefinformatief en interactief.
De twee avonden zijn niet afhankelijk van elkaar, zodat als u maar een van de twee avonden kunt komen het toch de moeite waard is.

direct aanmeldenklik hier

Data: maandagen 6 en 27 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Ben Piepers
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel. 06-51417726; krosschell.rudi@gmail.com

ben 2

 

Ben Biepers heeft vaker in Zincafé lezingen gehouden over kerk en kunst thema’s, zie bijvoorbeeld de verslagen over ‘de kruiswegstaties‘ en ‘Chagall’