Over modern geloven

modern geloven“Over modern geloven” is de ondertitel van het boekje “Na een gezonde geloofscrisis” van Jan Offringa, predikant in Kesteren.

Hij was voorzitter van de beweging “Op goed gerucht” die de theologie wil laten klinken in en vanuit de huidige maatschappij.

De titel van het boekje klinkt misschien wat heftig, een crisis willen de meeste mensen liever niet. Het boekje gaat in op de moderne manier van geloven, want veel mensen kijken tegenwoordig anders aan tegen kerk en geloof. Vanuit de wetenschap zijn er veel geluiden te horen die de bijbel tegenspreken. Vandaar het woord crisis. Dogma’s verwoorden voor velen niet meer de betekenis van het geloof.

De vraag is dan hoe we in onze tijd met onze huidige kennis toch kunnen geloven, want het geloof is geen achterhaalde zaak zoals velen tegenwoordig zien. Maar hoe kunnen we er dan wel handen en voeten aan geven? “Twijfel, Bijbel, God, Jezus, Paulus, Pasen” zijn de hoofdstukken in het boek waarmee de auteur op zoek gaat naar de betekenis en de inhoud van het geloof. Met elkaar zullen we enkele onderwerpen bespreken. Het betekent natuurlijk niet dat we het eens hoeven te zijn met de auteur. Het is handig als u het boekje hebt gelezen, maar nodig is dat niet.

direct aanmelden: klik hier

Data: donderdagen 22 februari en 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: Philip Spaa
Contactpersoon: Ellen Schut; tel.493965; ellenschutvdhaar@gmail.com