Oog in oog – Kick Bras

De titel van dit boek komt uit een brief van Paulus: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’. Het gaat over het verlangen naar innige verbondenheid met God.

Over de ervaringen van mensen die een glimp van helderheid en inzicht hebben ontvangen in het goddelijk mysterie. Dat kunnen mystieke ervaringen genoemd worden die soms verwoord worden in teksten of in kunst verbeeld. In dit boek wordt een aantal van zulke teksten en kunstwerken geboden.

In korte hoofdstukken worden aspecten van de rijke mystieke traditie aan de orde gesteld. Het geeft zo een mooi overzicht van wat christelijke mystiek inhoudt.

Vorig jaar hebben we gedurende drie avonden een aantal van die hoofdstukjes gelezen en die verbonden met onze eigen ervaringen. We raakten nog lang niet uitgepraat en daarom hebben we besloten nog een aantal keren met elkaar en het boek het gesprek aan te gaan.
Wie aan wil sluiten is welkom, elke avond is ook weer een nieuw begin.

Het is de bedoeling dat deelnemers dit boek van Kick Bras zelf aanschaffen. In een kopie komen de afbeeldingen van de kunstwerken niet tot hun recht. Het is een mooi bezit, ook als naslagwerk. Om verder in te lezen, want drie avonden zijn te kort voor dit rijke boek.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       woensdag 19 oktober, 16 november en 30 november
Tijd:                            20.00 uur

Kosten:                      geen
Plaats:                       Emmaüskerk

Inleider:                     ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon:      Riet Borsboom, tel. 401698