Zorgen voor de Schepping

Discussieavond met joden, christenen en moslims

Nu we weer wat meer kunnen organiseren wordt er in het kader van ons jubileumjaar in het Catharijne centrum te Barneveld op donderdagavond 28 oktober een bijeenkomst gehouden over duurzaamheid.

Paus Franciscus heeft in zijn encycliek Laudato Si’ een duidelijke boodschap afgegeven.
Vragen die aan de orde komen zijn: hoe zijn wij met de schepping omgegaan, waar staan we nu en waar gaan we naar toe? Dat geldt voor alle aspecten van duurzaamheid zoals natuur, voedsel en voedselverspilling, energie, sociale aspecten als ongelijkheid en ongelijke verdeling, groei, bevolkingsomvang.

We beginnen met wat de heilige boeken van het jodendom, de islam en het christendom erover zeggen.
Voorganger Mischa Schrijver van de Liberaal Joodse gemeente in Gelderland in de synagoge in Dieren zal dat doen vanuit de Thora. Hij is Voorganger van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland waaronder Barneveld valt.

Dominee Atzo Nicolai is predikant in de Protestantse Gemeente (Emmaüskerk) te Barneveld. Hij geeft aan wat er in de Bijbel staat over omgaan met de schepping.

Iman Osman Celil Ziylan van de grote moskee in Utrecht vertelt wat er in de Koran staat over het omgaan met de schepping.

Daarna zal Dr. Ir. Henk Kievit (uit Barneveld, directeur en docent bij o.a. Nyenrode en de Christelijke Hogeschool Ede, voorzitter van Landbouwnetwerk Salentein en ICT Valley) ons een spiegel voorhouden.
Wat is er van dit alles terechtgekomen?

Vervolgens zal onder zijn leiding met alle aanwezigen de discussie gevoerd worden toegespitst op onze houding in onze eigen leefomgeving.
Tenslotte zullen we het e.e.a. samenvatten en conclusies trekken hoe we daadwerkelijk hiermee verder moeten. Uiteindelijk moeten we samen en met elkaar op deze aarde verder.

Namens de jubileumcommissie bent u van harte welkom

Aanmelden: via Aanmelden.RK.Barneveld@gmail.com

Datum:                       dinsdag 28 oktober 2021
Tijd:                            19:00 welkom, start programma 19:30 uur

Kosten:                       Vrijwillige bijdrage
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleider:                     Zie boven genoemden

Contactpersoon: Wim Burgering, tel 06-51252512