Mindfulness introductie avond

mindfulnessWaarom Mindfulness?

Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier-en-nu, zonder te oordelen’ (Jon Kabat-Zinn).

Bij mindfulness gaat het om het trainen van je aandacht, het beheren van je aandacht en het ontwikkelen van een open en accepterende houding ten opzichte van jezelf en je omgeving. Bewust zijn van wat er in jou en om je heen gebeurt. Zonder in je hoofd positief of negatief commentaar te geven op wat er gebeurt.

Toelaten van wat je ervaart zonder te reageren vanuit je vaste patronen en je bewust blijven van je ervaringen ook al zijn die onaangenaam of pijnlijk. Hierdoor kan meer openheid, vrolijkheid en speelsheid ontstaan om het leven te ervaren zoals het is.

Heb je al een training gevolgd?

Bij deelnemers aan Mindfulness, Zen- of Vipassana meditatie trainingen blijkt de behoefte om ervaring uit te wisselen, op te frissen en verder te verdiepen. Daarom starten we in januari met een cyclus van 4 avond verdiepingstrainingen.

Mindfulness training gesponsord 

wij organiseren een complete Mindfulness training, die door Angela Hout, een gecertificeerde trainster, wordt gegeven, hier in het Catharijnecentrum. Deze 8 halve dagen hebben een vaste prijs, die wij voor 1/3 sponseren, zodat het betaalbaar, dichtbij en vertrouwd is.

Eerst meer weten?

Op dinsdag 3 oktober (zie onder) organiseren wij een introductieavond, om meer te weten te komen over Mindfulness en kennis te maken met de methoden die u tijdens deze training leert. Wij zijn blij dat Niels Rompey deze introductie voor zijn rekening neemt, gezien zijn ervaring van de vele Mindfulness trainingen die uit hoofde van zijn functie mede organiseert dan wel persoonlijk geeft.

direct aanmelden voor introductie avond, klik hier

Over Niels Morpey

Niels
Voordat Niels Morpey aalmoezenier bij onze krijgsmacht werd was hij pastoraalmedewerker in onze Barneveldse parochie. Hij geeft nu leiding aan twee geestelijke verzorgingsteams, voor Landmacht en Marechaussee, die zeer regelmatig o.a. Mindfulness trainingen geven aan defensie medewerkers.

 

 

Datum: dinsdag 3 oktober
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Niels Morpey
Contactpersoon: Rudi Krösschell,; tel. 06 – 51417726; krosschell.rudi@gmail.com