Medische ethiek – Prenatale Diagnostiek

medischeSteeds nieuwe en verbeterde technieken halen de krant, maar wat zijn nu de feiten?

Door deze wetenschap komen vele ethische vragen bij ons op. En “wat nu?” als je met uitslagen geconfronteerd wordt. En hoe ga je om met deze technieken en feiten en uitslagen? Wat zeg je tegen medemensen die met deze vragen en uitslagen zitten? Wat betekent ons christelijk geloof hierin?

Het is goed, verhelderend en vertroostend om met elkaar over prenatale diagnostiek van gedachte te wisselen. Daarom zijn wij blij met Henk Jochemsen die als christen en wetenschapper zijn sporen in de medische ethiek dik verdiend heeft. Graag gaat de heer Jochemsen op een interactieve manier met deze materie om en verwacht van u als deelnemer dan ook vragen waarop hij in kan gaan.

Als deelnemer kunt u ook van tevoren vragen en opmerkingen naar de contactpersoon sturen. Via uw vragen en opmerkingen diept de heer Jochemsen het thema dan verder met ons uit. Een eventueel vervolg op deze avond kan aan het eind van deze avond besproken worden.

jochemHenk Jochemsen is bijzonder hoogleraar christelijke
filosofie aan de WUR (Wageningen University and
Research) met als specialiteit filosofie en ethiek van
nieuwe technologieën.

direct aanmelden: klik hier

Datum: dinsdag 23 januari
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: Henk Jochemsen
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Kees Janse; tel 492863; c.j.janse@solcon.nl