Maria als moeder van Jezus

Maria, Dienstmaagd des Heren, Moeder Gods, Koningin van de hemel, of heel nabij, Troosteres van de bedroefden, Zoete Lieve Vrouw. Wie is dat toch, die moeder van Jezus, die bij zoveel mensen steun biedt?

Maria speelt een rol in het geloof van veel katholieken. En ook van protestantse en zelfs buitenkerkelijke
zijde mag zij zich in toenemende belangstelling verheugen.

Maar wie was zij, en welke rol heeft zij vervuld in de loop van de kerkgeschiedenis. In vogelvlucht gaan we door de eeuwen, beginnend bij de Bijbelse vindplaatsen, via de kerkelijke kalender en de bedevaarten naar Maria in de hedendaagse beleving.

Inleider Fred Kok is pastoraal medewerker van de St Lucas Parochie Barneveld

Aanmelden: klik hier

Datum:                      donderdag 3 maart
Tijd:                            20:00 uur

Kosten:                       vrijwillige bijdrage
Plaats:                       Catharijnecentrum

Inleider:                     Fred Kok
Contactpersoon:     Riet Borsboom; tel 401698