Mag het ietsje meer zijn?

door ds. Agnes Gilles

Het Avondmaal kent in onze kerk een rijke traditie. Van zittend aan tafels tot lopend of staande in een kring. Met de vorm veranderde ook de betekenis en zelfs de naam: Maaltijd van de Heer.

Wat vieren wij nu eigenlijk aan de Tafel van de Heer?

Ds. Gilles wil op deze avond graag de rijkdom van dit sacrament met u delen. Want er is zoveel over te zeggen! In de kerkelijke traditie is de betekenis vaak versmald tot het gedenken van het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar er is zoveel meer! En in dat diaconale ‘meer’ komt de hele wereld in zicht: ‘Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn’.

U wordt van harte uitgenodigd om u op deze avond te laten “bijscholen” over het Avondmaal!
Ds. Agnes Gilles is predikant van De Open Hof (PKN) in Ede.

Aanmelden: klik hier.

Datum:                       donderdag 23 februari 2023
Tijd:                            20:00 – 21:15

Kosten:                      € 5,-
Plaats:                        Emmaüskerk

Inleidster:                   ds Agnes Gilles
Contactpersoon:       Ali de Boer; tel 492861