Leven in verbondenheid

Ieder mens leeft in een netwerk van familierelaties. verbondenheidHoe deze relaties vorm en inhoud hebben gekregen is voor een groot deel bepaald door de invloed van het gezin van herkomst.

Ieder draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee, met alle moeite, pijn, schuld, vreugde, voldoening en dankbaarheid daaraan verbonden. Die geschiedenis speelt bewust of onbewust een rol in onze huidige relaties, ons gedrag en handelen.

Aan de hand van gedichten en korte vertellingen verkennen wij de verbondenheid tussen de generaties, zowel naar het verleden als naar de toekomst. Enkele kernwoorden daarbij zijn: elkaar recht doen, billijkheid, erkenning voor wat is gegéven en gedaan in het gezin van herkomst, oog voor de noden en belangen van alle betrokkenen, aangaan van de dialoog, verzoening.

Wie zich alvast wil verdiepen in het onderwerp leze ‘De liefdesladder’ van Else-Marie van den Eerenbeemt. Noodzakelijk is dit niet; tijdens de cursus wordt ook een aantal artikelen uitgereikt.

direct aanmelden: klik hier

Data: woensdagen 4 en 18 april, en 2 mei
Plaats: Immanuelkerk
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Leiding: Willemien Postema
Contactpersoon: Ellen Schut; tel.493965; ellenschutvdhaar@gmail.com