Kerk en Kunst (zincafé)

Hoe kom je niets tot iets?kerk en kunst

Vanuit de protestantse gemeente wordt sinds Pasen 2012 een tweejaarlijkse expositie gehouden met werk van plaatselijke kunstenaars. Het thema raakt altijd aan het grensvlak van kunst en kerk. Voor dit jaar is het thema Reformatie. Dat onderwerp past natuurlijk mooi bij 500 jaar Reformatie dat in oktober 2017 ruim aandacht zal krijgen. Toch lijkt het ook een vreemde keuze.

De Reformatie bracht immers de beeldenstorm voort!? Oude beelden werden stuk gegooid om een nieuwe ruimte te vinden voor het geloof. Daarbij is er ook veel vernield en heeft het protestantisme zichzelf ook tekort gedaan. De waarde van beelden en rituelen wordt pas de laatste tientallen jaren opnieuw ontdekt. Maar toch. Iets nieuws gebeurt ook weer niet vanzelf. Kunstenaars herkennen de worsteling om vanuit een wit vel of een ruw brok materie iets nieuws te maken.

“Scheppen riep hij gaat van Au! Om Leo Vroman te citeren. In het eerste zincafé van het seizoen zullen een aantal kunstenaars te gast zijn met hun kunstwerken om iets te vertellen over hun kijk op het thema Reformatie. Hoe kom je van niets tot iets.

direct aanmelden: klik hier

Datum: vrijdag 27 oktober
Tijd: inloop vanaf 20.00 uur; start: 20.30 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: ds. Philip Spaa
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel. 401698; rietvandergeer@gmail.com