Jouw naam genoemd, in het licht, voor altijd

Lezing- en gespreksavond over het verlies van een kind en onvervulde kinderwensen
Het (vroegtijdig) verliezen van een kind, maar ook het niet in vervulling gaan van een kinderwens zijn twee enorme verliezen met grote impact. Hoe iemand met dit verlies omgaat heeft niet alleen te maken met de omstandigheden waarin iemand op dat moment verkeert maar ook met eerdere verliessituaties en het gezin van herkomst: hoe ben je welkom geheten en hoe werd er omgegaan met verliezen?

We staan deze avond stil bij het verlies van een kind en ‘levend verlies’, verlies zonder ‘einde’ zoals het in duigen vallen van toekomstverwachtingen, onvervulbare verlangens naar een gezin, het niet krijgen van een broertje of zusje of kleinkind.

Welke vragen leven er en wat is er nodig, wat geeft mensen veerkracht om verder te gaan en om te gaan met confrontaties, triggers die het (eerdere) verlies raken. Het verliezen van dromen en verlangens is moeilijk bespreekbaar. Hoe kun je daar toch ruimte voor maken? Hoe kun je vanuit je geloof daarin tot steun zijn en welke rituelen, symbolen kunnen troosten?

Deze avond vindt plaats in aanloop naar Wereldlichtjesdag (2e zondag in december). Op deze
dag worden niet alleen kinderen herdacht die al voor de geboorte of heel jong zijn gestorven. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkomen, blijven voor iedereen aanwezig of het nu al lang of juist nog maar heel kort is geleden.
We vragen Julia Borsboom om deze avond iets te vertellen over de achtergrond en symboliek van het monument voor te vroeggeboren kinderen op de begraafplaats in Barneveld. Zij is een van de ontwerpers van deze kleurrijke plaats van troost.

De lezing- en gespreksavond wordt gegeven door: Sonja Rippen, uitvaartvoorganger St. Lucasparochie en verliesbegeleider. Zij studeerde ‘Omgaan met verlies’ bij Opleidingen Land van Rouw te Nijmegen.

Aanmelden: klik hier.

Datum:                       donderdag 8 december 2022
Tijd:                            19:30 

Kosten:                       € 5,-
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleidster:                   Sonja rippen
Contactpersoon:        Marja Fransen; tel 06-15238448