Gevangenispastoraat

gevangenis

Diaken Ruud Wolthers vertelt het verhaal over het brengen van Gods Liefde aan de minsten van de mensen: de gevangenen, ex-gevangenen en hun gezinsleden. Het gaat over het tegemoet treden van veroordeelden op een geheel andere wijze: door hen niet te zien als veroordeelden, maar als hele mensen, die óók iets goeds in zich meedragen. Soms moet je daarvoor diep zoeken, om dan te komen tot dat vonkje van het oorspronkelijke geloof, wat nog niet door de mensen – of door de kerk – verziekt is. Als je dat vonkje kan vinden en het weer kan stimuleren en weer tot ontbranding kan laten komen, dan kan God wonderen doen in mensen.
Het is niet overdreven, in het gevangenispastoraat redt het geloof mensen van de dood. Hier is het werkelijk dat het geloof weer nieuw leven brengen kan.

De afgelopen 17 jaar heeft Ruud Wolthers in ca. 15 Inrichtingen van Justitie de gevangenen mogen bezoeken, de mensen met te weinig kleding van kleding mogen voorzien, de daklozen aan onderdak kunnen helpen, en zo Gods Liefde onder deze mensen mogen brengen. Het was een bijzondere ervaring, en hij zit vol met verhalen uit deze tijd, verhalen die hij graag met ons wil komen delen.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       donderdag 8 november 2018   let op! andere datum dan in boekje
Tijd:                            20:00 uur

Kosten:                       vrijwillige bijdrage
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleider                      Diaken Ruud Wolthers
Contactpersoon:      Riet Borsboom; tel 0342-401698