Een vakantie met zorg en aandacht in 2023

Vakantie zorg
Op donderdag 3 november is er een informatieavond  over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert voor mensen, die vanwege hun leeftijd, gezondheid en/of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of durven.

Enkele gasten en vrijwilligers die in het afgelopen jaar zo’n vakantieweek hebben meegemaakt, zullen op deze avond  over hun ervaringen vertellen.

We nemen met elkaar de verschillende locaties door, waar ook in het komende jaar weer mensen welkom zijn om samen vakantie te vieren. In een nieuwe gids voor 2022 staan alle mogelijkheden vermeld.

We proberen voor 2023 ook weer een vakantieweek met meerdere gasten en vrijwilligers uit Barneveld te plannen.

Natuurlijk kunt u als gast of vrijwilliger ook voor een andere vakantieweek kiezen.

In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan zo’n prachtige week vol vakantievreugde, zorg en aandacht voor elkaar.

Aanmelden: klik hier of voor informatie:

Doetie Atema : doetieatema@online.nl,  tel. 06 5202 5787

Datum:                       donderdag 3 november, 2022
Tijd:                            20:00 uur

Kosten:                       geen
Plaats:                        Emmaüskerk

Inleider:                      ds. Doetie Atema en Emke Nouse