Duits expressionisme

expressionisme.jpgEmil Nolde                                                                                          Pinksteren

Niet hoe de wereld eruit ziet, maar hoe ik de wereld ervaar. Dat is de belangrijkste leidraad voor de groep kunstenaars rond de vorige eeuwwisseling die zich verzamelde in wat nu  Duits expressionisme wordt genoemd.

De natuur is een belangrijk thema – met name als tegenbeeld tegen de burgerlijke cultuur van de negentiende eeuw. Alles moest daar gaan volgens de regels van de kunst.

Maar wat nu wanneer alle regels en wetten overboord worden gegooid?  Het leverde wilde en soms vervreemdende beelden op, waarin naast de natuur ook het spirituele leven ruime aandacht kreeg.

We willen een aantal kunstenaars voor het voetlicht brengen – en ook de gelijknamige tentoonstelling in Singer Laren met elkaar bezoeken (zie ook).

Aanmelden: klik hier

Datum:                       donderdag 11 april, 2019
Tijd:                            20:00 uur

Kosten:                       vrijwillige bijdrage
Plaats:                        Bethelkerk

Inleider:                     ds. Evert van Leersum
Contactpersoon:      Ali de Boer; tel 492861