De sociale opdracht van de kerk

door diaken Rini Bouwman

Als gelovige mensen leven en staan we midden in de maatschappij. De vraag kan dan ook rijzen wat de kerk vindt van allerlei zaken in de maatschappij.

Het gaat dan over zaken die in de politiek en de maatschappij spelen, inclusief de inrichting van onze maatschappij. Kort gezegd gaat het over de vraag wat een goede gemeenschap is. Hebben de kerken daar een antwoord op?

De Rooms-Katholieke kerk kent een zogenaamde Katholieke Sociale Leer. Daarin staan een aantal principes verwoord die voor ons van belang kunnen zijn. Ze kunnen je misschien helpen een mening te vormen over zaken die in onze wereld spelen.

We gaan in deze lezing kijken wat de principes zijn van de Katholieke Sociale Leer en met elkaar praten of die ons aanspreken of niet.

Raakt de Katholieke Sociale leer ook de jongeren?

Aanmelden: klik hier.

Datum:                       donderdag 9 maart 2023
Tijd:                            19:30

Kosten:                      geen
Plaats:                        Catharijnecentrum

Inleidster:                   diaken Rini Bouman
Contactpersoon:       Riet Borsboom; tel 401698