De orthodoxe ketter

Is de Bijbel een boek dat ons bevestigt en rust geeft of wil de Schrift ons juist wakker schudden en op andere gedachten brengen? Zijn de woorden van Jezus troostend en bemoedigend of wil Hij mensen aan het denken zetten en soms zelfs ontmaskeren? Biedt de Bijbel vooral leerstellingen of gaat het om de doorwerking van de woorden van de Schrift in ons dagelijks leven?orthodoxe ketter.jpgDeze vragen komen steeds op bij het lezen van de verhalen van theoloog Peter Rollins. Op de achterkant van zijn boek ‘De orthodoxe ketter’ lezen we: “De parabels van Jezus tonen volgens Peter Rollins bij uitstek wat het christelijk geloof doet. Het zijn vreemde verhalen die luisteraars en lezers uit hun comfortzone halen. Zij breken onze wereld af om onze ogen te openen voor iets nieuws.”

Tijdens deze kring op de donderdagochtend lezen we een aantal Bijbelverhalen samen met een parabel van Rollins en gaan we op zoek naar betekenis voor onszelf en de wereld waarin we leven. Het is niet noodzakelijk het boek van Rollins aan te schaffen, maar het heeft wel toegevoegde waarde.

direct aanmelden: klik hier

Data: donderdagochtend 26 oktober, 23 november, 25 januari en 1 maart
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: ds. Wilbert van Iperen
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861, a.boer419@upcmail.nl