De Emmaüsgangers in poëzie en muziek

Een veelkleurige stoet van bekende en minder bekende dichters komt voorbij. Allen belichten zij
het veelzijdige verhaal van de Emmaüsgangers op een persoonlijke, originele manier. Er klinkt werk
van onder anderen Ida Gerhardt, Willem Wilmink en Willem de Mérode. Adriaan Plantinga leest, vertelt
en speelt pianomuziek die naadloos aansluit bij het Bijbelverhaal.


Soms loopt er door een drukke straat
ineens een oude kameraad
of reisgenoot.
Je weet zodra je hem begroet:
het kan niet dat ik hem ontmoet,
want hij is dood. (…)

citaat uit een gedicht van Willem Wilmink

Aanmelden: klik hier

Datum:                      dinsdag 30 november
Tijd:                           20.00 tot 21.30 uur

Kosten:                      geen
Plaats:                       Emmaüskerk

Inleider:                     Adriaan Plantinga
Contactpersoon:     Henk Kwant; tel 06 29527490