De Emmaüsgangers in poëzie en muziek

Een veelkleurige stoet van bekende en minder bekende dichters komt voorbij. Allen belichten zij het veelzijdige verhaal van de Emmaüsgangers op een persoonlijke, originele manier. Er klinkt werk van onder anderen Ida Gerhardt, Willem Wilmink en Willem de Mérode. Adriaan Plantinga leest, vertelt en speelt pianomuziek die naadloos aansluit bij het Bijbelverhaal.

Soms loopt er door een drukke straat
ineens een oude kameraad
of reisgenoot.
Je weet zodra je hem begroet:
het kan niet dat ik hem ontmoet,
want hij is dood. (…)

citaat uit een gedicht van Willem Wilmink

Aanmelden: klik hier

Datum:                      Dinsdag 22 maart
Tijd:                           20.00 tot 21.30 uur

Kosten:                      geen
Plaats:                       Emmaüskerk

Inleider:                     Adriaan Plantinga
Contactpersoon:     Henk Kwant; tel 06 29527490

Verwacht programma:, De Emmaüsgangers in poëzie en muziek door Adriaan Plantinga

gedichten van Jan van Opbergen, Huub Oosterhuis, Muus Jacobse, Willem de Mérode, Ida Gerhardt

I  VERDRIET

Ballade van de Emmaüsgangers                              Jan van Opbergen (Onderweg naar Emmaüs p. 44)

J.S. Bach                              Preludium en Fuga uit Wohltemperiertes Klavier I in bes klein

F. Chopin                            Prélude Opus 28 n. 20 in c klein

F. Chopin                            Prélude Opus 28 n. 22 in g klein

II  DIALOOG

Brandde ons hart niet         Huub Oosterhuis (Onderweg naar Emmaüs p. 106)

J.S. Bach                              Fuga uit Wohltemperiertes Klavier I in e klein

F. Chopin                            Étude in f klein (Trois Études nouvelles n. 2)

F. Chopin                            Mazurka Opus 56 n. 3 in c klein

III MYSTERIE

Heer, Gij ziet hoezeer wij ontsteld zijn      Muus Jacobse (Onderweg naar Emmaüs p. 58)

F. Chopin                            Mazurka Opus 17 n. 4 in a klein

De disgenoten                    Ida Gerhardt

L. Auerbach                       Prelude n. 11 in B groot uit 24 preludes (1998)

IV BLIJDSCHAP

Allerzielen                          Willem Wilmink

F. Chopin                            Impromptu Opus 29 in As groot

Nog speuren wij                 Willem de Mérode (Onderweg naar Emmaüs p. 119)

F. Chopin                            Impromptu Opus 51 in Ges groot