Dagboekfragment Etty Hillesum

Dagboekfragment Etty Hillesum

Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw, die een dagboek bijhield tijdens de oorlogsjaren 1941-1943. We lezen een aantal dagboekfragmenten om een beeld te krijgen van haar levensvisie en wat die voor ons kan betekenen. In de jaren 1941-
1943 maakt Etty Hillesum een grote persoonlijke ontwikkeling door. Ze is een denker, een schrijfster en ze ontwikkelt als niet-religieuze jood een heel eigen omgang met God. Ze weigert haar vijanden te haten.

Ze houdt van het leven, ook als ze in Westerbork terecht komt en ze beseft wat haar te wachten staat. Ze wordt in november 1943 vermoord in Auschwitz.

Samen lezen we een aantal fragmenten uit het dagboek van Etty. Deelnemers krijgen deze fragmenten van te voren toe gemaild. Marijke van den Bos is pastoraal werker bij Emmaüs, een oecumenisch kerkverband in Ede.

Aanmelden: klik hier (al volgeboekt)

Datum:                       donderdag 17 september
Tijd:                            20:00

Kosten:                       € 4.00
Plaats:                        Immanuelkerk

Inleider:                     Marijke van den Bos
Contactpersoon:      Ali de Boer; tel. 492861