Christelijke meditatie

chris meditatieMindfulness, zen meditatie, de meeste cursussen die zich met meditatie bezighouden zijn gebaseerd op van oorsprong oosterse meditatietechnieken. Over en van meditatie uit de christelijke traditie weten wij veel minder. Terwijl die traditie erg rijk is. Denk aan Lectio Divinia en het Jezusgebed.

Wij willen met meditatie in de christelijke traditie een weg ontsluiten voor mensen die zoeken naar een levende spiritualiteit van dag tot dag. “Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten. Christelijke meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.”

In vier avonden maakt u kennis met verschillende vormen van christelijke meditatie: ignatiaanse meditatie, lectio divina, beeldmeditatie en tekstmeditatie. Per avond wordt er uitleg gegeven, is er een algemene meditatieoefening en mediteren we aan de hand van een Bijbelgedeelte. De deelnemers krijgen oefenstof mee voor thuis. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Atzo Nicolai (atzonicolai@upcmail.nl; tel. 464484) en de contactpersoon.

direct aanmelden: klik hier

Data: woensdagen 7 en 21 februari, 7 en 21 maart
Tijd: 20.00 uur – 21.30
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon: Ellen Schut; tel.493965; ellenschutvdhaar@gmail.com