Christelijke meditatie

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress en hectiek gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.

Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, tot verstilling, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam zijn daarbij het uitgangspunt. Algemeen bekend is dat verschillende Oosterse tradities zich hiermee bezig houden.

Minder bekend is dat ook juist de christelijke traditie op dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie beziggehouden. Daar gaan wij ons een avond in verdiepen.

Mediteren kun je leren. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Atzo Nicolai (atzonicolai@upcmail.nl, tel. 464484).

Aanmelden:          klik hier  

Datum:                  dinsdag 21 september
Tijd:                       20.00 tot 21.30 uur

Kosten:                 € 4,-
Plaats:                  Emmaüskerk
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861