Boekbespreking, de middelste dag

Middelstedag2

De middelste dag van het jaar is een roman met de tijdsspanne van nog geen 24 uur, een roman met daarin meerdere verhalen, geheimen zodat er thrillerachtige momenten ontstaan die op zeer subtiele wijze worden uitgewerkt.

Mystiek speelt een belangrijke rol in het verhaal, zo maakt een ontmoeting met een vriendelijke monnik grote indruk op Sylvia. Tijdens een klassenuitstapje naar een contemplatief klooster maakte ze kennis met “de staat van de hogere verwarring”, een staat van fascinatie en tegelijkertijd angst om voorbij grenzen te gaan: “Haar blik was naar binnen gericht en in haar binnenwereld heerste geen hogere verwarring maar
ontreddering.”

Een boek waar veel over te denken en te praten is.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       dinsdag 21 januari
Tijd:                            20.00 uur

Kosten:                       € 17,50 (incl. lunch)
Plaats:                        Immanuelkerk

Inleider:                     ds Atzo Nicolai

Contactpersoon:      Ali de Boer; tel. 492861