Benedictijnse Vespers  in St. Catharinakerk

kapel

Kapel St. Willibrordsabdij, Doetinchem, foto door Joop van Reeken.

Al eeuwenlang hebben het ochtendgebed en het middaggebed, de Vespers, een belangrijke plaats in de kerkelijke en kloostertraditie. In deze officie wordt God lof gebracht voor de zegeningen van de dag en wordt Zijn zegen gebeden voor de nacht. De Vespers zijn vanuit de traditie verbonden met licht en het reukoffer. Op grond van Bijbelse aanwijzingen, onder meer uit de Psalmen,  worden de Vespers gezien als een van de belangrijkste gebedsdiensten van de dag.

In de Benedictijnse kloostertraditie wordt eveneens een bijzondere plaats ingeruimd voor de Vespers. In de Regel van Benedictus staan aanwijzingen hoe deze diensten als het Werk van God, Opus Dei, gevierd dienen te worden. Naast de stilte hebben aandachtig zingen van Psalmen en lezingen  uit de Bijbel en de Regel een belangrijke plaats.

Al enige jaren bestaat het Barnevelds Benedictijns Beraad. Het Beraad bestaat uit mensen, die regelmatig diepgaand en ontspannen samenspreken en nadenken over de Regel van Benedictus. De Regel is nog volledig van toepassing in de huidige maatschappij. De bijeenkomsten staan onder leiding van een Oblaat (lekenmonnik) die verbonden is aan de Benedictijnse Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. Het Benedictijns Beraad heeft in 2018 met de St. Catharinakerk Benedictijnse
Vespers gevierd. Vanwege de grote belangstelling vinden deze Vespers ook in 2019 plaats.

_DSC6022

In de St. Catharinakerk worden in het komend najaar van 2019 drie Benedictijnse Vesperdiensten gehouden. Steeds op de laatste zondag van de maanden september,
oktober en november. De thema’s zijn achtereenvolgens: goede werken; stilte, ontmoeting met God, moed en standvastigheid. Deze thema’s  sluiten nauw aan bij de liturgische kalender.

In deze Vesperdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk, maar samenzang heeft eveneens een grote inbreng in de liturgie. De zang vindt plaats onder leiding van dirigent Carla Schulte.

Aanmelden:          niet nodig  

Datum:                  zondagen 19 september, 31 oktober en 28 november 2021
Tijd:                       16:30 – 17:30

Kosten:                 geen
Plaats:                  St.Catharina kerk
Contactpersoon: Riet Borsboom Tel. 0342-401698

In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het Corona-virus zijn genoemde data onder voorbehoud.