activiteiten per categorie

Lezingen

Maria als moeder van Jezus. Wie kent haar niet? Ook als joodse moeder? Fred Kok belicht Maria vanuit diverse perspectieven.

Kultuur

Zincafé (1): filmavond.  We beginnen het Zincafé seizoen met een film Like Father like Son (de jurykeuze van het filmfestival van Cannes) gebaseerd op een Japans drama.

Zincafé (2): Filmavond en diner. Na het diner (zevende hemel) bekijken we de film Il y a longtemps que je t’aime over familieliefde, moord en vrije wereld.

Zincafé (3): Vastenmaaltijd in stijl. Gezamenlijk stil staan bij de zelfbeheersing rondom het vasten: aandachtiger, geduldiger, ruimhartiger wellicht, helderder, opgeruimder…

Workshops & trainingen

Daarom blijf ik bij de Kerk. Leo Fijen wil ons handreikingen geven om de kerk weer uitnodigend te maken voor ons zelf maar ook voor anderen. Waarom blijf ik bij de Kerk, een soort renovatie van de gemeenschap van God en Jezus Christus.

Psalmproeverij. Frans Croonen neemt ons op een zondagmiddag mee door enkele psalmen, proeven, smaken herkennen en beleven. Tapas op rijm en muziek.

Bijbels koken. Heerlijk samen genieten van koken, recepten ontdekken, verfijnde kruiden toepassen en proeven. Dit onder genot van uitstekende begeleiding etc.

ReBible is gericht op opnieuw de Bijbel bestuderen. Werp eerst al jouw vooringenomen beelden, zienswijzen etc. weg en laat je opnieuw inspireren door wat het Woord tot je zegt.

Oog in oog, Kick Bras neemt ons mee naar het verlangen naar de innerlijke verbondenheid met God. Christelijke mystiek komt meer in zicht.

Glimp van de Hemel, ds Jan Riemersma laat de schilderijen van Rembrandt opnieuw spreken. Een aanrader die de diepere betekenissen, getuigenissen en verhalen van de bekende schilderijen wil begrijpen.

Weg van de harp. Regina laat in dit concertprogramma fragment op de harp horen. Geïnspireerd door de dagboeken en brieven van de joodse Rosa Spier die vanuit Barneveld zo haar reis in de Tweede Wereldoorlog meemaakte.

Samen op pad

Gemeentewandeling.  Op een tweetal zaterdagen genietend en bezinnend een prachtige wandeling maken van circa 20 km in de buurt van Barneveld.

Deventer-tour. (opgave voor 1 oktober) Kom samen met anderen de stad Deventer ontdekken, middeleeuwse straatjes en steegjes, een echt oud handelshart. Verder een huis waar de geschiedenis van Etty Hillesum is gedocumenteerd.

Een vakantie met zorg en aandacht Een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert.

Interactieve kringen

Vrouwenbijbelstudiekringen Het geloof leeft, en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend! Er zijn groepen op verschillende dagen/tijdstippen.

Leeskring Voor het derde jaar zijn we welkom op de deel in het Nairacmuseum waar u  van harte welkom bent voor de hele reeks of voor een of twee bijeenkomsten naar keuze waarin we samen lezen en bespreken.

Overig 

Benedictijnse Vespers.  In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk.