Oog in oog – Kick Bras

De titel van dit boek komt uit een brief van Paulus: ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’. Het gaat over het verlangen naar innige verbondenheid met God.

Over de ervaringen van mensen die een glimp van helderheid en inzicht hebben ontvangen in het goddelijk mysterie. Dat kunnen mystieke ervaringen genoemd worden die soms verwoord worden in teksten of in kunst verbeeld. In dit boek wordt een aantal van zulke teksten en kunstwerken geboden.

In korte hoofdstukken worden aspecten van de rijke mystieke traditie aan de orde gesteld. Het geeft zo een mooi overzicht van wat christelijke mystiek inhoudt.

Gedurende drie avonden zullen we een aantal van die hoofdstukjes lezen en die verbinden met onze eigen ervaringen. Want dat is waarom de mystici schreven over hun ervaringen:  om ons te helpen bij onze eigen weg met en naar God toe.

Het is de bedoeling dat deelnemers dit boek van Kick Bras zelf aanschaffen. In een kopie komen de afbeeldingen van de kunstwerken niet tot hun recht. Het is een mooi bezit, ook als naslagwerk. Om verder in te lezen, want drie avonden zijn te kort voor dit rijke boek.

Aanmelden: klik hier

Datum:                       woensdag 12 januari, 2 februari en 23 februari
Tijd:                            20.00 uur

Kosten:                       geen
Plaats:                       Emmaüskerk

Inleider ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon:      Riet Borsboom, tel. 401698